Doelgroepen 

Onze Doelgroepen

Het is niet alleen de brandweer die op de hoogte zal moeten blijven van moderne voertuigtechniek. Dit geldt voor alle hulpverleners die tijdens het uitvoeren van hun specifieke taken te maken zullen krijgen met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van voertuigtechniek.

Elke hulpverlener zal zich tegenwoordig de volgende vragen moeten stellen:

Waarom?

Alternatief aangedreven voertuigen

Hybride en elektrisch aangedreven voertuigen produceren geen motorgeluid. Met andere woorden, hulpverleners kunnen niet horen of de aandrijving nog ingeschakeld is. Risico! Het voertuig kan onverwachts gaan rijden. Hulpverleners moeten hiermee rekeninghouden bij de benadering van voertuigen en zich op een andere wijze moeten overtuigen dat de aandrijving uitgeschakeld is. Dit geldt ook voor voertuigen met een start/stopsysteem.

Voertuigbrand

Daarnaast kunnen er na een ongeval gevaarlijke stoffen vrijkomen. Dit is altijd van toepassing bij een voertuigbrand. Het is daarom belangrijk dat hulpverleners zich bewust zijn van de risico’s in belang van hun eigen veiligheid en de veiligheid van anderen.

Trainingsprogramma

Swan Rescue heeft scholingsprogramma’s voor alle hulpverleners.

Tijdens doelgroep gerichte trainingen is er naast aandacht voor de potentiële risico’s waar hulpverleners tijdens het uitvoeren van hun taken aan blootgesteld kunnen worden, veel aandacht voor het veilig en effectief uitvoeren van de hulpverlening bij verkeersongevallen en voertuigbranden.

Multidisciplinaire Samenwerking

Wanneer een slachtoffer in een voertuig medische hulp behoeft, is het belangrijk dat brandweer en ambulancezorg samenwerken. Beide diensten hebben hun belangen en prioriteiten en door prioriteiten, wensen en mogelijkheden met elkaar af te stemmen kan vooral tijdwinst worden geboekt. 

Vanuit medisch perspectief, lees welzijn van het slachtoffer, is deze tijdwinst essentieel. Deze belangen en prioriteiten zijn daarom een belangrijk onderdeel van de trainingen voor beide hulpdiensten.

Onze trainingen zijn ontwikkeld voor o.a.: