Over Swan Rescue

De noodzaak tot samenwerken

Hedendaagse voertuigen vormen na een ongeval een uitdaging voor menig hulpverlener. Dit vindt zijn oorsprong in de veranderde voertuigtechniek.  Nieuwe constructies en materialen, de verschillende aandrijfsystemen en veiligheidsvoorzieningen, vragen om kennis, vaardigheden en aangepaste procedures.

Daarbij mag niet worden vergeten waarom het eigenlijk allemaal om gaat: De slachtoffer(s) in het verongelukte voertuig.

Wanneer een slachtoffer in een voertuig medische hulp behoeft, is het belangrijk dat brandweer en ambulancezorg samenwerken. Beide diensten hebben hun eigen werkwijzen en prioriteiten. Door prioriteiten, wensen en mogelijkheden met elkaar af te stemmen kan vooral tijdwinst worden geboekt. Vanuit medisch perspectief, lees welzijn van het slachtoffer, is deze tijdwinst essentieel.

Multidisciplinaire samenwerking is dus van groot belang met altijd dezelfde vraag in het achterhoofd:

Stel daarbij gelijk de vervolgvragen:

Wil men tot een optimale samenwerking komen tussen de technische en medische hulpverlening, waarbij het welzijn van het slachtoffer centraal staat, zal er dezelfde taal gesproken moeten worden. Er moet begrip zijn voor elkaars prioriteiten en werkwijzen, zonder hierbij de veiligheid uit het oog te verliezen. Om begrip te kunnen tonen, zullen de hulpverleners, kennis van elkaars belangen, mogelijkheden en onmogelijkheden moeten hebben. Het beschikken over de juiste voertuigkennis door beide diensten, vervuld hierin een cruciale rol.

In de branchestandaard blijvend vakbekwaamheid brandweer wordt deze samenwerking duidelijk omschreven en als eis aan brandweermensen gesteld.

Binnen de ambulancezorg kent men deze specifieke omschrijvingen van samenwerking bij verkeersongevallen niet. Neemt niet weg dat ook zij kennis zullen moeten hebben van de huidige voertuigtechniek om gezamenlijk tot een effectieve en veilige inzet te kunnen komen. Daarnaast is voertuigkennis van groot belang voor hun eigen veiligheid en dat van het slachtoffer wanneer zij zonder de brandweer acteren.

Stelling 

“Wij worden nooit meer opgeroepen voor een verkeersongeval”.

Hoeveel van onze kostbare tijd moeten wij nog aan bijscholing en oefenen op het gebied van technische hulpverlening besteden?

Wees eens eerlijk, met welke regelmaat krijgt een brandweerman/vrouw in zijn of haar loopbaan te maken met een grote brand? Hoe vaak voeren zij een binnen-aanval uit en redden daarbij ook een slachtoffer? Om goed voorbereidt te zijn op dit type incidenten kent de brandweer steeds weer opnieuw een hernieuwde kijk op brandbestrijding, met hieraan gekoppelde bijscholings- en oefentrajecten. Deze hernieuwde kijk komt mede voort uit de ontwikkeling van moderne bouwconstructies en nieuwe bouwmaterialen. Daarnaast speelt de energietransitie hierbij een belangrijke rol.

Ook de ontwikkelingen binnen de voertuigindustrie staan niet stil, waardoor wij onze kijk op de technische hulpverlening ook steeds zullen moeten aanpassen.
Helaas is de verhouding in het vernieuwen van procedures en bijscholingstrajecten tussen brandbestrijding en technische hulpverlening naar onze mening onevenredig.
Een reden hiervoor kan zijn de beschikbare tijd en aanwezige kennis binnen de hulpverleningsorganisaties. Daarbij komt dat, verkeersslachtoffers in onze samenleving algemeen worden geaccepteerd, het lijkt bij ons dagelijks leven te horen terwijl een slachtoffer van een brand meer impact heeft op de samenleving en dus ook op de hulpverlener.

Ondanks dit alles wordt er van de hulpverlener verwacht dat zij in alle situaties vakkundig zullen optreden. Om aan deze verwachtingen te kunnen voldoen is het van groot belang ook vakbekwaam te zijn op het gebied van technische hulpverlening. Hiervoor is kennis en het aanleren van de juiste vaardigheden nodig, die de basis vinden vanuit de nieuwste ontwikkelingen binnen de voertuigindustrie en de medische wetenschap.

Lees meer

01

Onze Missie

De hulpverleners die betrokken zijn bij de afhandeling van een verkeersongeval, efficiënt op te leiden en door te ontwikkelen, waarbij er begrip ontstaat voor elkaars belangen en prioriteiten. Met het doel de hulpverlening tijdens verkeersongevallen te blijven verbeteren ten gunste van verkeersslachtoffer(s), met aandacht voor de veiligheid voor alle hulpverleners tijdens het uitvoeren van hun taken.

02

Onze Visie

Vakbekwaam worden- en blijven is voor de meeste hulpverleners een serieuze uitdaging.

Cursisten van bijscholingsprogramma’s geven vaak aan dat het momentopnamen zijn waarbij er een te veel aan informatie wordt gedeeld. Er volgt geen, of op een tijdstip dat de kennis merendeel verdwenen is, een herhaling.  Deze opmerkingen zijn naar onze mening terecht.

Voor de verantwoordelijke afdeling binnen de organisaties, is het meestal een race tegen de klok. Door de snelle ontwikkelingen binnen de maatschappij, en de vele verscheidenheid aan onderwerpen die aandacht vragen, ontstaat er al snel een achterstand op de gewenste vakbekwaamheid.

Tel daar tijdgebrek en personele bezetting bij op, en de uitdagingen nemen alleen maar toe.

Vanuit deze constateringen is onze visie op opleidingen ontstaan.

Belangrijke punten bij het samenstellen van opleidingen vanuit deze visie waren voor ons:

  • Informatie delen die gericht is op de doelgroep
  • Inhoudelijke kennis gedoseerd aanbieden
  • Theoretische kennis overbrengen aan de hand van actieve werkvormen
  • Theoretische kennis direct toepassen tijdens praktijk- instructie en/of oefeningen
  • Ondersteunend zijn aan de verantwoordelijk afdelingen
  • Ondersteunend zijn aan kerninstructeurs en/of oefenleider en hun staf
  • Zorgen voor continuïteit (herhaling)

Op deze website vindt u uitgebreide informatie omtrent de door ons ontwikkelde opleidingen.

Lees meer

Trainers  Swan Rescue

Onze hoofdinstructeurs

In de afgelopen 25 jaar heb ik veel ervaring opgedaan tijdens de afhandeling van verkeersongevallen. De situatie bij een verkeersongeval elke keer weer anders is. Tijdens de opleiding “brandweerinstructeur” kwam ik tot de ontdekking dat het instrueren van brandweermensen mij op het lijf geschreven is. Het bedenken en samenstellen van cursussen/opleidingen is steeds weer opnieuw een mooie uitdaging.

portret-paul

Paul van der Zwaan

Directeur Swan Rescue / Brandweer Instructeur

Dennie is een instructeur met een zeer hoog kennisniveau in combinatie met jaren praktijkervaring. Door zijn didactische vaardigheden is hij in staat cursisten te boeien en de stof goed over te brengen!

portret-dennie

Dennie Wulterkens

Medisch Instructeur

Onze instructeurs

Anniek Verheijde

Begonnen als vrijwilliger binnen de brandweer Gelderland-midden, post Hoevelaken, 5 jaar geleden de overstap gemaakt naar de beroepsbrandweer. Momenteel in de functie van ploeg-chef in de 24 uursdienst van de regio Kennemerland en nog steeds vrijwilliger.

Haar specialisaties als instructeur zijn Compartment Fire Behaviour Training (CFBT level 2), Technische Hulpverlening, TS-4 en de leergang bevelvoerder.

“Het brandweer-vak en het sparren met collega instructeurs levert mij veel kennis en ervaring op. Dit motiveert mij enorm om deze kennis en opgedane ervaringen overbrengen tijdens mijn werk als instructeur.”

Samenwerking met Swan Rescue

Lukas Rescue Leage

Een onafhankelijk netwerk van trainers uit Duitsland – Oostenrijk en Nederland.

Swan Rescue heeft de uitnodiging van LUKAS om met meerdere trainers deze league op te richten, met beide handen aangepakt.

De LEAGUE bestaat uit 20 trainers die met elkaar in verbinding staan en komen regelmatig bijeen om  nieuwe methoden en technieken voor technische hulpverlening met elkaar bespreken, te ontwikkelen en  met elkaar te trainen. Hierbij brengt elke deelnemende trainer zijn eigen specialiteit en expertise in.

De gedeelde en opgedane kennis en vaardigheden zullen wij uiteraard met jullie delen via de nieuws en gebruiken tijdens onze trainingen.

Waarom heet het trainersnetwerk “LUKAS RESCUE LEAGUE” ?

Als men het woord “Liga” of “Liga” googelt, vindt men de volgende verklaring: “fusie met politieke of ideologische doelstellingen”. Tijdens hun eerste bijeenkomst wilden onze trainers niet alleen een netwerk of een combinatie van professionele experts hebben, maar wilden ze ook een gemeenschappelijk doel integreren in de naam en het logo, een missie, begeleiding en ondersteuning voor patiëntgerichte redding.

Doelgroepen Swan Rescue

logo-brandweer
BRANDWEER
logo-politie
POLITIE
logo-rijkswaterstaat
RIJKSWATERSTAAT