Technische en medischehulpverlenings-trainingen

Nieuwe ontwikkelingen zorgen voor een ander ongevalsmechanisme

Moderne voertuigen vormen vanwege de veranderde voertuigtechniek een uitdaging voor menig hulpverlener. Nieuwe constructies, toepassen van nieuwe materialen, aandrijfsystemen en veiligheidssystemen dragen bij tot een ander ongevalsmechanisme dan in het verleden. Het ongevalsmechanisme is medebepalend voor de ongevalssituatie en de te verwachten letsels bij een slachtoffer. Tijdens het benaderen van een ongevalssituatie zal elke hulpverlener zich een zo goed mogelijk beeld moeten vormen van wat er zich heeft afgespeeld. Er zal in de eerste plaats aandacht moeten zijn voor gevaar voor hulpverleners, omstanders en slachtoffer(s). Om in deze situatie veilig en effectief te kunnen handelen vraagt om kennis, de juiste vaardigheden en aangepaste procedures.

Swan Rescue is gespecialiseerd in :

Het beschreven trainingsaanbod is slechts een deel van onze mogelijkheden.

Trainingsaanbod Swan Rescue

Moderne voertuigtechniek  - personenauto – vrachtwagen – bussen

duur: 1 dagdeel

Deze modulen voor alle hulpverleners zijn gericht op de nieuwste ontwikkelingen binnen de voertuigindustrie.

Aan de hand van actieve werkvormen zullen de cursisten hun kennis vergroten van specifieke voertuigtechnieken die aandacht behoeven om hun taken veilig en op een juiste wijze te kunnen uitvoeren.

Onderwerpen

Spoedeisende Technische Hulpverlening

duur: 2 dagdelen

De module spoedeisende technische hulpverlening is speciaal ontwikkelt voor de brandweer waarbij de stappen uit het door Swan Rescue ontwikkelde model “gezamenlijk optreden” leidend zijn. Naast aandacht voor voertuigtechniek, de veiligheid voor de hulpverleners en slachtoffer(s), worden de belangen en prioriteiten van de medische hulpverleners besproken waardoor de momenten van samenwerking tussen beide inzichtelijk worden.

Het toepassen van bevrijdingstechnieken uit het verleden zijn in de praktijk niet altijd effectief en kunnen onveilig zijn.

Daarom zullen in het praktische deel van de training nieuwe bevrijdingstechnieken gedemonstreerd en beoefend worden op een oefenwrak. Deze nieuwe technieken zijn gebaseerd zijn op de constructies en veiligheidssystemen van moderne voertuigen.

Onderwerpen

Spoedeisende  Medische Hulpverlening

duur: 2 dagdelen

Module spoedeisende medische hulpverlening voor ambulancepersoneel en MMT leden.

Moderne voertuigtechniek, veranderend ongevalsmechanisme en het model “gezamenlijk optreden” zijn de speerpunten tijdens deze training. De training bestaat uit een theoretisch- en praktisch gedeelte waar het medisch handelen in een autowrak beoefend zal worden. Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en onmogelijkheden van de technische hulpverlener zal dit een belangrijk onderwerp van deze module zijn.

Accreditatie V&VN

Onderwerpen

Reanimatie  en Levensreddend handelen

duur: 1 dagdeel

De belangen en prioriteiten van medische hulpverleners zijn bepalend voor hun procedures. Brandweermensen en andere hulpverleners, zijn niet altijd bekend met deze procedures en werkwijzen. De uitgevoerde handelingen door verpleegkundigen en/of trauma-artsen worden hierdoor niet altijd goed begrepen, wat uiteindelijk tot een schokkende en traumatische ervaring kan, leiden met alle gevolgen van dien.

Tijdens de reanimatie en levensreddend handelen training van Swan Rescue is er naast het herhalen van een AED – reanimatie-training, aandacht voor de belangen en prioriteiten en de daaruit voortvloeiende werkwijze van de medische hulpverlener. Na het volgen van dez training zal er meer begrip ontstaan voor de handelingswijze door medisch personeel. Hierdoor neemt het risico op een traumatische ervaring af. Uiteraard is een juiste en professionele nazorg door de eigen organisatie van groot belang.

Support de Trainer applicatie

duur: online 24/7

Door te oefenen en het onderhouden van kennis, ontwikkelen brandweermensen vaardigheden. Vaardigheden die van groot belang zijn om brandweertaken vakkundig uit te kunnen voeren.

Het ontwikkelen en onderhouden van deze vaardigheden is een belangrijke taak voor de verantwoordelijke afdeling binnen de organisatie en de brandweermensen zelf.

Vanwege de grote verscheidenheid aan brandweertaken is het niet éénvoudig om alle vaardigheden optimaal te ontwikkelen en te onderhouden.

Opdoen en onderhouden van kennis wordt vaak gedaan d.m.v. bijscholingen.

Bijscholingen zijn meestal éénmalig, kennen vaak een overkill aan informatie omdat wij veel kennis willen delen in een korte tijd.

Dit gaat meestal ten koste van het rendement wat men wil bereiken. De ervaring leert ons, dat de opgedane kennis snel afneemt wanneer deze kennis niet regelmatig herhaald wordt tijdens oefeningen.

Gevolg!
De vaardigheden nemen af.

Binnen de verantwoordelijke afdeling vakbekwaam zijn vaak een gebrek aan kennis, tijd en voldoende personeel, zaken dit het niet eenvoudig maken om aan alle verwachtingen die aan deze afdeling worden gesteld te voldoen.

Swan Rescue biedt hieraan een oplossing met het Support de Trainer Programma.

Het online-programma ondersteunt de afdeling vakbekwaam, (kern)instructeurs en de brandweerposten.

De applicatie voorziet in :

De online-applicatie zal regelmatig worden voorzien van de nieuwste ontwikkeling op het gebied van moderne voertuigtechniek, THV, oefenscenario’s, instructievideo’s, presentaties, actieve werkvormen en lesplannen.
Met deze applicatie heeft u de beschikking tot een compleet en Up to date lespakket dat op elk gewenst tijdstip binnen de eigen oefencyclus toe te passen is.

Om de applicatie te kunnen gebruiken dient u te beschikken over een door Swan Rescue verleende licentie.
Met deze licentie ontvangt elke brandweerpost binnen uw eigen veiligheidsregio een gebruikersnaam met een wachtwoord om in te kunnen loggen in de App.
De applicatie is een onderdeel van de website. www.swanrescue.com

Onderdeel van de gebruikerslicentie zijn de jaarlijkse terugkomdagen voor kerninstructeurs/oefenleiders.
Tijdens de terugkomdagen zullen de deelnemers worden begeleid in het gebruik van het programma, krijgen zij een verdieping in de lesstof en worden de nieuwste ontwikkelingen binnen de voertuigtechniek behandeld.

De applicatie kent zowel onderwijskundige als financiële voordelen ten opzichte van het inhuren van externe instructeurs en inkopen van éénmalige bijscholingen.

Voor vragen of een afspraak maken voor een demonstratie:

E-mail – info@swanrescue.com
Tel. 06 57 33 29 39

Bevrijdingstechnieken  nieuwe voertuigen (speciaal).

Swan Rescue biedt u de exclusieve mogelijkheid om op een trainingslocatie in Duitsland Bevrijdings-technieken te beoefenen met de nieuwste generatie voertuigen.

Er kan een keuze gemaakt worden uit personenauto’s – bestelbussen en eventueel aangevuld worden met vrachtwagens.

  • Inclusief:
    4 nieuwe auto’s (hybride of elektrisch aangedreven auto mogelijk)
  • Beschikbaar stellen van redgereedschappen (op verzoek, uiteraard is het meebrengen van
    eigen gereedschap toegestaan) en het CRS tijdens de training
  • Catering gedurende de trainingsdag
  • Hotelovernachting – avondeten – vijf consumpties – ontbijt (op basis van éénpersoonskamers, niet verplicht, maar gezien de reis- en aanvangstijd bevelen wij u dat aan)

Aantal deelnemers = 10 – 12 personen.

Locatie:
Meppen – Duitsland
Reistijd
Reistijd vanaf Amsterdam = 2 uur en 30 min

Contact met Swan Rescue

Nieuwsgierig naar de trainingen en mogelijkheden.
Neem gerust contact met ons op voor een afspraak.