Technische en medischehulpverlenings-trainingen

Nieuwe ontwikkelingen zorgen voor een ander ongevalsmechanisme

Moderne voertuigen vormen vanwege de veranderde voertuigtechniek een uitdaging voor menig hulpverlener. Nieuwe constructies, toepassen van nieuwe materialen, aandrijfsystemen en veiligheidssystemen dragen bij tot een ander ongevalsmechanisme dan in het verleden. Het ongevalsmechanisme is medebepalend voor de ongevalssituatie en de te verwachten letsels bij een slachtoffer. Tijdens het benaderen van een ongevalssituatie zal elke hulpverlener zich een zo goed mogelijk beeld moeten vormen van wat er zich heeft afgespeeld. Er zal in de eerste plaats aandacht moeten zijn voor gevaar voor hulpverleners, omstanders en slachtoffer(s). Om in deze situatie veilig en effectief te kunnen handelen vraagt om kennis, de juiste vaardigheden en aangepaste procedures.

Swan Rescue is gespecialiseerd in :

Het beschreven trainingsaanbod is slechts een deel van onze mogelijkheden.

Trainingsaanbod Swan Rescue

Contact met Swan Rescue

Nieuwsgierig naar de trainingen en mogelijkheden.
Neem gerust contact met ons op voor een afspraak.