1.9 Moderne voertuigtechniek Bussen

Vanaf 2025 is besloten dat alle nieuw instromende bussen emissievrij moeten zijn.

Uiterlijk in 2030 zullen alle (ruim 5.000) bussen in het openbaar vervoer uitstootvrij zijn.

In de praktijk betekent dit dat de bussen elektrisch aangedreven gaan worden.

Onderwerpen:

  • De verschillende type bussen
  • Voertuigtechniek “Bus”
  • Crash Recovery System “Bussen”
  • Ongevalsscenario’s
  • Technische hulpverlening
Niet Ingeschreven
Deze training is momenteel gesloten

Training Omvat

  • 6 Hoofdstukken
  • 4 Paragrafen